Fenntarthatósági Témahét a Kádas György EGYMI-ben 2022. április 25-29.

Intézményünk a 2021. évben elnyerte az Ökoiskola címet, melynek keretén belül a 2021/2022-es tanévben 1. alkalommal regisztráltunk az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Fenntarthatósági Témahétre. A program célja a fenntarthatóság üzenetének elterjesztése volt iskolai keretek között. A témákhoz kapcsolódóan szervezett pedagógustovábbképzésen Kiss Zsuzsanna Erzsébet, gyógypedagógus vett részt, aki tájékoztatta a tantestületet az elhangzottakról. A pedagógusok áttekintették, majd a sajátos nevelési igényű tanulók egyéni sajátosságaihoz igazították, adaptálták a honlapon található óraterveket, mintaprojekteket. A témahét programjait intézményi szinten gazdagította az ökoiskolai munkaközösség által szervezett Föld napja vetélkedő, melynek több fordulós feladataiba bekapcsolódtak intézményünk óvodai és iskolai tanulócsoportjai is. A Fenntarthatósági Témahét kiemelt témáit (a víz, az egészségvédelem és a felelős fogyasztás) játékosan, cselekvésbe ágyazottan dolgozták fel a tanulók, melyről fényképes beszámolót készítettek a tanórát vezető pedagógusok, gyógypedagógusok.

A tanulásban akadályozottak, 1. osztályos tanulói zöldségek, gyümölcsök tisztításából származó hulladékokból mini komposztot készítettek osztályfőnökük vezetésével. Megtekintették a WALL-E mesét, majd a szelektív hulladékgyűjtés szabályaival ismerekedtek.

A tanulásban akadályozottak 2-3. osztályában kutyás terápiás foglalkozás keretén belül gyakorolták a szelektív hulladékgyűjtés szabályait a tanulók.

A tanulásban akadályozott, autizmussal élő tanulók alsó tagozatán IKT eszközök és alkalmazások, valamint az E.a.r.l. padlórobot segítségével történt a szelektív hulladékgyűjtés fontosságának hangsúlyozása. Az interaktív táblán több érdekes, játékos feladatot is megoldottak a témával kapcsolatosan.