Bázisintézmény

 

-  Oklevél  (rákattintva nagyban megtekinthető)

- Munkaterv a 2018/2019-es tanévre

-  A bázisintézményi működés keretében felajánlott jógyakorlatok:

A Kádas György EGYMI bázisintézményi feladatainak, jó gyakorlatainak, más intézmények számára adaptálható szakmai programjainak bemutatása:

I. Együttnevelését segítő modell ajánlása

·           Sajátos nevelési igényű tanulók rehabilitációs fejlesztése utazó gyógypedagógusi, konduktori hálózat útján

A Karcagi Tankerületi Központban öt járásban /karcagi, tiszafüredi, mezőtúri, kunhegyesi törökszentmiklósi/ biztosítjuk a fenti feladatot. Az SNI tanulók egyéni és kiscsoportos fejlesztését nagyrészt megbízási szerződéssel és elrendelt túlmunkában látják el kollégáink.

Cél:

-A sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésének segítése, a tanulók felzárkóztatása, egyéni, csoportos rehabilitációs foglalkozások szervezése, megvalósítása a törvényi előírásoknak megfelelően.

-A zavartalan feladatellátás biztosítása érdekében negyedévente utazó gyógypedagógusi kerekasztal megbeszéléseket összehívása

A felajánlás gyakorisága: a tanév során folyamatos ellátás biztosítása, speciális fejlesztőeszközök kölcsönzésének lehetőségének ajánlásával.

Humán-erőforrás:speciális végzettségű gyógypedagógusok

Célcsoport:együttnevelésben részt vevő SNI tanulók, utazó gyógypedagógusok

·      Együttnevelést segítő, érzékenyítő pedagógiai műhely működtetése

Cél:

-A sajátos nevelési igényű tanulók megismerésének, elfogadásának segítése

-A többségi pedagógusok szakmai munkájának támogatása, módszertani és taneszköz ajánlásokkal, work shopokkal, előadásokkal.

-Speciális tanulást segítő fejlesztőeszközök bemutatása az intézményünkben megvalósuló bemutatókon.

- Mindennapi nevelési, oktatási tevékenységek támogatása a sajátos nevelési igényű tanulókkal foglalkozó pedagógusok számára.

A felajánlás gyakorisága:minden tanévben legalább kétszer a székhelyintézményben és a tagintézményben, illetve adott helyszínen, egyéni igények szerint bármikor a tanév során.

Humán-erőforrás:intézményünk gyógypedagógusai

Infrastrukturális környezet:intézményünk IKT-eszközökkel felszerelt tantermei, ebédlői, klubszobája, EGYMI fejlesztő helyiségei.

Célcsoport:óvónők, tanítónők, tanárok

·         Az Educatio által minősített együttnevelési jógyakorlatunk a „Játékkuckó”, melynek célja a 3-7 éves korú épen és sajátosan fejlődő gyermekek számára fejlesztő foglalkozások szervezése.

Cél: Esélyegyenlőség, felzárkóztatás, szakmai módszertani tájékozódás lehetőségének biztosítása az óvodák, általános iskolák pedagógusai, a foglalkozásokon résztvevő gyermekek és szüleik számára.

A felajánlás gyakorisága: Havonta egy alkalommal a helyi óvodák, általános iskolák pedagógusainak bevonásával.

Humán-erőforrás: intézményünkben dolgozó óvodapedagógus-gyógypedagógus kollégák.

Infrastrukturális környezet:EGYMI fejlesztő helyiségei.

Célcsoport: 3-7 éves korú épen és sajátosan fejlődő kisgyermekek és szüleik

·         Speciális eszközkölcsönző működtetése az EGYMI-ben

Kölcsönözhető speciális eszközeink a látás, hallás, értelmi, beszéd, mozgás fogyatékosság, autizmus spektrumzavar, súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók számára nyújtanak segítséget.

A felajánlás gyakorisága:a tanév során folyamatosan.

Humán-erőforrás:A kikölcsönözhető eszközök használatának segítése érdekében eszközhasználati felkészítésekre van lehetőség gyógypedagógusaink segítségével, illetve DVD felvételekkel is igyekszünk segíteni az eszközök rendeltetésszerű, hatékony használatát.

Célcsoport: szülők, óvónők, tanítók, egyéb szakemberek

·         Regionális „Ki-mit-tud?”, MÁS-NAP rendezvénylehetőségének hirdetése, szervezése még szélesebb körben, még nagyobb számú megyei, többségi nevelési-oktatási intézményben.

Felajánlás gyakorisága: tanévente egy-egy alkalommal.

Humánerőforrás:három főből álló szervező team.

Célcsoport: óvodások,általános iskolák tanulói, pedagógusai, egyéb szakemberek, szociális foglalkoztató intézmények gondozott fiataljai, pedagógusaik, szülők és minden érdeklődő

II. Többszintű differenciálás modell ajánlása

Infrastrukturális környezet minden tevékenységhezaz intézményünk IKT-eszközökkel felszerelt tantermei, klubszobája, EGYMI fejlesztő helyiségei, ebédlői.

Célcsoport: óvónők, tanítók, tanárok, egyéb szakemberek (bölcsődei gondozónők, védőnők)

·           Nyílt tanítási hetek szervezése intézményi szinten

Cél: A nyílt tanítási hetek alkalmával az érdeklődők nyerjenek betekintést, hogyan történik intézményünkben a többszintű differenciálás.

-Ismerjék meg az érdeklődők hogyan folyik a tevékenységközpontú, több érzékszerv együttes bevonásával a sajátos nevelési igényű gyermekek tanórai fejlesztése

-Ismerjék meg a „Dobj egy kérdést, a Villámkártya, Diákkvartett, a Kerekasztal, a Szóforgó” kooperatív tanulási módszereket, és egyéb képességfejlesztő játékokat. („Hatékony örömteli tanulás” jógyakorlat ajánlása)

-Tapasztalják meg az autizmussal élő tanulók specifikus fejlesztő módszereit.

A felajánlás gyakorisága: minden év áprilisában egy héten keresztül.

Humánerőforrás:székhelyintézmény és tagintézmény gyógypedagógusai, pedagógusai.

·           A főiskolai hallgatók gyakorlatához kidolgozott protokoll

Cél:a gyógypedagógiai főiskolai hallgatók számára lehetőséget adunk arra, hogy szakmai gyakorlati idejük alatt részt vehessenek –mentori támogatással- a gyógypedagógiai nevelés-oktatásban, szakmai tevékenységeinkben.

A felajánlás gyakorisága: a képző intézmény igénye alapján.

Humán-erőforrás: legalább öt év szakmai gyakorlattal rendelkező gyógypedagógusok.

 

-  Kapcsolattartó, és elérhetőségei:

  • Tatár Jánosné intézményvezető
    Cím: 5310, Kisújszállás, Bajcsy-Zs. u. 37.
    E-mail: kadas.altiskola@gmail.com
    Tel.: +36 (59) 520-614

 

-  Kapcsolódó dokumentumok:

CsatolmányMéret
Szolnoki POK BÁZISINTÉZMÉNYI KIADVÁNY Füzet.pdf1.8 MB