KÖSZÖNTŐ

A gyerekek zsiráfokat etetnek az állatkertben

Mottó: „Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, amely lehetőséget ad az apró mag számára, hogy azzá váljon, amivé fejlődni képes.”

(Thomas Gordon)

Kedves Látogató!

Szeretettel köszöntöm Önt a Kádas György Egységes Gyógypedagógiai Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium valamennyi diákja, pedagógusa és alkalmazottja nevében!

Intézményünk különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelését-oktatását látja el, befogadó, harmonikus légkörben.

Nagy múltú, közel 90 éves intézményünk típusa egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézmény, tanulóink különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű, tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozott, autizmussal élő és súlyosan halmozottan sérült gyermekek.

Kisújszálláson -a székhelyintézményben-, tanulásban, értelmileg akadályozott, autizmussal élő, súlyos, halmozottan fogyatékos gyermekek óvodai nevelése, általános iskolai, fejlesztő iskolai és készségfejlesztő iskolai nevelése- oktatása folyik. Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat keretében a sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelését segítjük.

A karcagi tagintézményben tanulásban akadályozott tanulók, fiatalok, alap- és középfokú nevelése-oktatása történik.

A karcagi telephelyen lévő fejlesztő iskolában súlyos, halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő nevelése-oktatása folyik.

Mindezt folyamatosan megújuló, változásokra nyitott, befogadó környezetben, kollégiumi háttér biztosításával, és fenntartónk, a Karcagi Tankerületi Központ fejlesztő, partneri támogatásával tesszük.

„A gyermek olyan, mint egy pillangó a szélben, néhány magasabbra tud repülni, mint mások, de mindegyik a legjobb tudása szerint repül. Miért is hasonlítanánk össze őket? Mindegyik más, mindegyik különleges, mindegyik gyönyörű.”

A mi nevelési alapelvünk az, hogy az egyéni különbségek figyelembevételével, a tanulók pozitív tulajdonságaira, készségeire építünk, a fejleszthető képességeiket pedig megerősítjük, s így minden gyermekben felfedezhetjük azt, amiben ő jó, és különleges.

Honlapunkkal tájékoztatást kívánunk nyújtani az intézményünkben folyó sokszínű nevelő-oktató munkáról. Kellemes időtöltést kívánok!

                                                                                                                  Tatár Jánosné
intézményvezető


 


Tájékoztatás

Tisztelt Szülő/Gyám!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy iskolánk javító vizsgájának időpontja:

2019. augusztus 28. (szerda)
reggel 8 óra.

A vizsga helyszíne:

a kisújszállási Bajcsy-Zs. utca 37. szám alatt lévő épület.

 

                                            Tisztelettel:

Tatár Jánosné
intézményvezető

 


Tanévnyitó ünnepély

 

Kedves Diákok, Szülők!

 

A 2019-2020-as tanév tanévnyitó ünnepségének időpontja:

2018. szeptember 2. hétfő 8 óra

Helyszín: Kisújszállás, Bajcsy-Zs. u. 37. iskolaudvar

---

A kollégiumba szeptember 1-én (vasárnap) 15 órától vagy szeptember 2-án (hétfő) reggel lehet beköltözni. Az óvodások és a kollegisták 3 napnál nem régebbi orvosi igazolást hozzanak magukkal!

 

 

 


Ballagás

Álmodtál, ébredtél, vártál rá, hogy felnőtt légy…

A ballagás fontos és jelentős esemény a diák és a család életében is. 2019. június 14-én a Kádas György EGYMI-ben is véget ért egy szakasz, és kezdődik egy újabb. Szép és emlékezetes ünnepély keretében búcsúztattuk el a ballagókat és az elmúlt tanévet. 31 tanuló indult útnak ezen a napon. Az óvodásaink az iskolát kezdik el az ősszel, a nyolcadikosaink pedig reméljük, értékekkel és emlékekkel megtöltött tarisznyájukkal indulnak el a középiskolába. A 12-es tanulóink számára még van lehetőség arra, hogy védő-óvó szárnyaink alatt sajátíthassák el az újabb praktikus, gyakorlati ismereteket.

Az évzáró ünnepélyen azokat a tanulókat külön köszöntöttük könyvjutalommal vagy oklevéllel, akik kiváló tanulmányi, közösségi vagy sportteljesítményükért ezt megérdemelték.


Szép nyarat, kellemes pihenést kívánok!


Találkozunk 2019. szeptember 2-án, reggel 8 órakor az ünnepélyes tanévnyitón!
 

Tatár Jánosné
igazgató

Az eseményről készült képek megtekinthetők a Galériában >>itt<<.

 


Sikerrel zárult a XLIV. Országos Komplex Tanulmányi Verseny

Ebben a tanévben nagy megtiszteltetés érte intézményünket, a Kádas György EGYMI-t, hiszen az Oktatási Hivatal felkérésére városunkban került megrendezésre 2019. május 31 és június 2. között a tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák tanulóinak a XLIV. Országos Komplex Tanulmányi Versenye.

Az országos verseny lebonyolítását az Emberi Erőforrások Minisztériuma anyagilag támogatta, az Oktatási Hivatal pedig szakmailag koordinálta. A verseny fővédnökei voltak: F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő, Kecze István Kisújszállás Város polgármestere, Sági István a Karcagi Tankerületi Központ igazgatója.

Tudtuk, hogy e nagyszabású szakmai rendezvény megszervezésére nagy gondot, figyelmet kell fordítanunk, s az intézmény minden dolgozójának összefogására szükség lesz.

A komplex tanulmányi verseny előkészítése 2018 tavaszán kezdődött el azzal, hogy team munkában összeállítottuk a versenykiírást, amely bekerült az Oktatási és Kulturális Közlönybe.

2019 tavaszán nyolctagú, lelkes pedagóguscsapat kezdte el a munkát. Előbb a megyei válogatóra, majd az országos döntőre készítették el a feladatokat történelemből, magyar irodalomból, földrajzból, természetismeretből, életvitel és gyakorlati ismeretekből, valamint az egyéni verseny anyagát magyar nyelvtanból. Odafigyeltünk arra, hogy kompetencialapú, cselekedtető, érdekes, örömteli tevékenység legyen minden versenyző számára. Az elkészült munkát az Oktatási Hivatal által megbízott szakértő, majd az Oktatási Hivatal versenyreferense lektorálta.

A nagy megmérettetésre való felkészülést, már tanév elején elkezdtük, és folyamatosan végeztük. Megterveztük az ünnepélyes megnyitót, a versenyhelyszíneket, kerestük a szponzorokat, azért, hogy a tanulóknak és a felkészítő pedagógusoknak érdekes, élménydús programokat biztosíthassunk. Szerencsére volt olyan szervezet, amely mellé állt e nem cél megvalósításához. A GLS General Logistics Systems Hungary Csomag - Logisztikai Kft. 300 000 Ft-tal támogatta a rendezvényünket, de sokat köszönhetünk a Karcagi Tankerületi Központnak, a Balázs-Diák Kft-nek, az Együtt a holnapért Alapítványunknak és mindazoknak, akiket e cikk végén ismertetek.

Az országos tanulmányi versenyre a megyei, fővárosi versenyen legeredményesebben, legjobban szerepelt csapatok nevezhettek, szám szerint 24 csapat, 96 tanuló, azért, hogy a kisújszállási döntőn is bebizonyíthassák kiemelkedő képességüket, tehetségüket. A csapatokat 35 felkészítő kolléga kísérte el.

A vendégtanulók érkezése, fogadása, regisztrációja, a versenysorszámok kisorsolása, és a szállás elfoglalása 31-én délután folyamatosan történt. A gyermekeket intézményünk pedagógiai munkát segítő alkalmazottjai kísérték el a szálláshelyekre és biztosították felügyeletüket a 3 nap alatt.

Délután 18 órakor városunk Vigadó Kulturális Központjában kezdődött az ünnepség Tatár Jánosné a Kádas György EGYMI igazgatónője megnyitó beszédével, majd a Mellofon fúvós együttes és az Írisz és Blue Bells mazsorett csoport csodálatos, hangulatkeltő műsorával. Ezután F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő, Merklné Kálvin Mária az Oktatási Hivatal-Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztályának főosztályvezetője, Dr. Varga Zsolt Kisújszállás Város jegyzője és Sági István a Karcagi Tankerületi Központ igazgatója köszöntötte a megjelenteket. Megtisztelte a rendezvényt Lőrik Tünde az Oktatási Hivatal versenyreferense, Dr. Benczéné dr. Csorba Margit az Egységes Gyógypedagógiai Intézmények Országos Egyesületének elnöke, és Dr. Széll András Kisújszállás Város aljegyzője is. Az ünnepélyes megnyitót a Kádas György EGYMI autizmussal élő tanulóinak palotás tánca zárta.

Szombaton reggel, a versenymegnyitón tájékoztattuk a csapatokat a verseny szabályairól. Nagy meglepetés volt, amikor Horváth György nagykun kapitány belovagolt, és mind a 24 csapatnak átadta a menetlevelét.

A tanulmányi verseny 8.00-12.30 óra között, gyermekbarát környezetben, az adott tantárgy témaköréhez és a kerettantervhez illeszkedve az előzetes terveknek, és forgószínpadnak megfelelően, jó hangulatban zajlott.

A verseny állomásain a háromtagú zsűri munkáját adatrögzítő kollégák, szakmai segítő pedagógusok és az országos zsűri elnöke -Oros Róza- tette gördülékennyé. Az állomásokon csapatmunkában 30 percig dolgozhattak a versenyzők, majd 10 perces pihenőidőt biztosítottunk a különböző helyszínekre történő megérkezésre. A versenyen igazi műhelymunka folyt, a tanulók nyugodtan, fegyelmezetten, tudásuk legjavát adva dolgoztak.

A verseny ideje alatt a felkészítő tanárok megismerkedhettek városunk nevezetességeivel, történelmi, néprajzi múltjával majd a Kumánia Gyógy- és Strandfürdőben relaxálhattak. A csoport másik része Horthy-túrán vett részt Kenderesen.

Ebéd után lehetővé tettük a kollégák számára, hogy a verseny helyszíneit megtekinthessék.

A zsűri tagjai és az állomásvezetők délután tovább folytatták munkájukat, összegezték és ellenőrizték a pontszámokat, miközben a tanulók színvonalas szabadidős programokon vehettek részt. Nagy sikere volt a motoros bemutatónak, a modellhajózásnak, mentőkutyás bemutatónak. Többen örömmel vettek részt a sokrétű kézműves foglakozásokon és a népi játszóházban is. Este 18:00-tól az ajkai Hangadók zenekar koncertje szórakoztatta tovább a gyermekeket és a pedagóguskisérőket.

A verseny harmadik napján reggel 9-tól került sor az eredményhirdetésre. Minden tanuló és csapat kapott ajándékot, emléklapot. Az első három helyezett csoport arany, ezüst, bronz oklevéllel, serlegekkel és értékes ajándéktárgyakkal térhetett haza. Külön díjaztuk az egyéni verseny három legjobbját is.

A csapatverseny helyezettjei:


 1. Meixner Ildikó EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Szakiskola és Kollégium – Baranya megyéből

 2. Abonyi Montágh Imre EGYMI, Óvoda és Általános Iskola – Pest megyéből

 3. Nyírbátori Éltes Mátyás Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium – Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből.

Megyénk képviseletében a Szent István Körúti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola Jászberényből a 20. helyen végzett.

A XLIV. Országos Komplex Tanulmányi Verseny rendezőjeként mindent megtettünk azért, hogy megyéinkből, és a fővárosból érkező sajátos nevelési igényű, tanulásban akadályozott tanulónak, és a felkészítő tanáraiknak a háromnapos rendezvény színvonalas megszervezésével, vendégszeretetünkkel maradandó élményeket szerezzünk.

Szívből köszönöm kollégáim áldozatos, lelkiismeretes munkáját!

A XLIV. Országos Komplex Tanulmányi Verseny megvalósításának támogatói:

 • Emberi Erőforrások Minisztériuma
 • Oktatási Hivatal
 • Karcagi Tankerületi Központ
 • GLS General Logistics Systems Hungary Csomag - Logisztikai Kft.
 • IKEA Áruház Soroksár, Budapest
 • Axiál Kft.
 • Dr. Búzás Csaba
 • Balázs-Diák Kft.
 • Kisújszállás Város Önkormányzata
 • Vigadó Kulturális Központ, Kisújszállás
 • Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság, Szolnok
 • Karcag Rendőrkapitányság
 • Együtt a Holnapért Alapítvány
 • Szüle Krisztián és Motoros Barátai
 • Mellofon Fúvós Együttes
 • Szabó Lászlóné
 • Kisújszállási Lövészklub Modellező Szakosztály
 • Szabó Katinka
 • SANCOL Bt. Kisújszállás
 • Horváth György
 • Dobák Tibor
 • Pallazzo Divat

 

Kisújszállás, 2019. június 5.Tatár Jánosné
intézményvezető


Az eseményről készült képek megtekinthetők a Galériában >>itt<<.


 


„Játékot az óvodáknak, mosolyt a gyermekeknek!”

Nemrégiben nagy öröm érte a Kádas György EGYMI Pillangó csoportos óvodásait.

Fekete Viktor Gergő kis óvodásunk Angliában élő nagymamája, Hungarian East Midlands Society szervezet jóvoltából gyönyörű játékadományokkal kedveskedett sajátos nevelési igényű, autizmussal élő óvodásainknak.

A Hungarian East Midlands Society szervezet Nottinghamben, Angliában működik 2015 óta. Céljuk az ott élő magyarok támogatása, információnyújtás és különböző programok szervezése illetve egy olyan közösség létrehozása, amelyben az emberek képesek összefogni és segíteni egymást távol az otthonuktól.

Gyökereik megőrzése és hazánk támogatása miatt indították el a "Játékot az óvodáknak, mosolyt a gyermekeknek" programjukat.

Fekete Viktor Gergő nagymamája lelkes támogatója, önkéntes segítője a szervezetnek. A nagymama kezdeményezte, hogy intézményünk óvodai csoportját is segítsék.

 

 

A játékok megérkeztek, amelyet - mint a képeken is láthatjuk -, nagy örömmel vettek birtokukba kis óvodásaink.

Szívből köszönjük a nagymama és a Hungarian East Midlands Society szervezet segítségét!


Tatár Jánosné
intézményvezető

 


XLIV. ORSZÁGOS KOMPLEX TANULMÁNYI VERSENY

Gatulálunk az idei Komplex Tanulmányi Verseny megyei fordulóján továbbjutott csapatoknak és az alábbi linken várjuk a jelentkezéseiket az országos megmérettetésre:
 

https://kadaskomplex.wordpress.com/

 

Bővebb információ található a versenyről a fenti regisztrációs weboldalunkon.

 


Nyílthét 2019

Kedves Látogatóink!
 
Tisztelettel várjuk Önöket tavaszi nyílt óráinkra, ahol betekintést nyerhetnek tanulásban akadályozott, speciális autista és fejlesztő iskolai csoportjaink nevelésébe, oktatásába. A programokra való jelentkezésüket emailben és telefonon is leadhatják.
 

 Március 15.

Március 15-ei nemzeti ünnepünket intézményi szinten szerveztük meg. Az emléknapot a speciális autista csoport 6-7-8. osztályos tanulóinak műsora tette emlékezetessé. Felkészítő: Gazsóné Nagy Andrea, gyógypedagógus.