Üdvözöljük a Kádas György EGYMI honlapján!


Köszöntő

A gyerekek zsiráfokat etetnek az állatkertben

Mottó: „Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, amely lehetőséget ad az apró mag számára, hogy azzá váljon, amivé fejlődni képes.”

(Thomas Gordon)

Kedves Látogató!

Szeretettel köszöntöm Önt a Kádas György Egységes Gyógypedagógiai Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium, ­rövid nevén Kádas György EGYMI valamennyi diákja, pedagógusa és alkalmazottja nevében!

 

Intézményünk különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelését-oktatását látja el befogadó, harmonikus légkörben.

Nagy múltú, közel 95 éves intézményünk típusa egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézmény, tanulóink különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű, tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozott, autizmussal élő és súlyosan-halmozottan fogyatékos tanulók.

Kisújszálláson -a székhelyintézményben- tanulásban, értelmileg akadályozott, autizmussal élő, súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekek óvodai nevelése, általános iskolai, fejlesztő iskolai, készségfejlesztő iskolai nevelése-oktatása, valamint a 2021/2022. tanévtől a tanulásban akadályozott fiatalok számára számítógépes adatrögzítő szakiskolai nevelés-oktatás folyik. Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat keretében a Karcagi Tankerületi Központhoz tartozó öt közigazgatási járás köznevelési intézményeiben a sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelését segítjük.

A karcagi tagintézményben tanulásban akadályozott tanulók, fiatalok, alap- és középfokú nevelése-oktatása történik.

A karcagi telephelyen lévő fejlesztő nevelés-oktatásban súlyosan-halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő nevelése-oktatása folyik.

Mindezt folyamatosan megújuló, változásokra nyitott, befogadó környezetben kollégiumi háttér biztosításával és fenntartónk, a Karcagi Tankerületi Központ fejlesztő, partneri támogatásával tesszük.

„A gyermek olyan, mint egy pillangó a szélben, néhány magasabbra tud repülni, mint mások, de mindegyik a legjobb tudása szerint repül. Miért is hasonlítanánk össze őket? Mindegyik más, mindegyik különleges, mindegyik gyönyörű.”

A mi nevelési alapelvünk az, hogy az egyéni különbségek figyelembevételével, a tanulók pozitív tulajdonságaira, készségeire építünk, a fejleszthető képességeiket pedig megerősítjük, s így minden gyermekben felfedezhetjük azt, amelyben ő jó és különleges.

Honlapunkkal tájékoztatást kívánunk nyújtani az intézményünkben folyó sokszínű nevelő-oktató munkáról. Kellemes időtöltést kívánok!

                                                                                                                  Tatár Jánosné
intézményvezető


 


Fenntarthatósági Témahét a Kádas György EGYMI-ben 2022. április 25-29.

Intézményünk a 2021. évben elnyerte az Ökoiskola címet, melynek keretén belül a 2021/2022-es tanévben 1. alkalommal regisztráltunk az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Fenntarthatósági Témahétre. A program célja a fenntarthatóság üzenetének elterjesztése volt iskolai keretek között. A témákhoz kapcsolódóan szervezett pedagógustovábbképzésen Kiss Zsuzsanna Erzsébet, gyógypedagógus vett részt, aki tájékoztatta a tantestületet az elhangzottakról. A pedagógusok áttekintették, majd a sajátos nevelési igényű tanulók egyéni sajátosságaihoz igazították, adaptálták a honlapon található óraterveket, mintaprojekteket. A témahét programjait intézményi szinten gazdagította az ökoiskolai munkaközösség által szervezett Föld napja vetélkedő, melynek több fordulós feladataiba bekapcsolódtak intézményünk óvodai és iskolai tanulócsoportjai is. A Fenntarthatósági Témahét kiemelt témáit (a víz, az egészségvédelem és a felelős fogyasztás) játékosan, cselekvésbe ágyazottan dolgozták fel a tanulók, melyről fényképes beszámolót készítettek a tanórát vezető pedagógusok, gyógypedagógusok.

A tanulásban akadályozottak, 1. osztályos tanulói zöldségek, gyümölcsök tisztításából származó hulladékokból mini komposztot készítettek osztályfőnökük vezetésével. Megtekintették a WALL-E mesét, majd a szelektív hulladékgyűjtés szabályaival ismerekedtek.