Egységes gyógypedagógiai intézmény az együttnevelés és a mintaértékű eljárások adaptációjának szolgálatában.

Új Széchenyi Terv

 

Referencia-intézményi pályázat a „KÁDAS”-ban

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon az Új Széchenyi Terv keretében Európai Uniós támogatással újabb projektet valósított meg.

A megvalósítási időszak 2012. április 1. - november 30.  

Intézményünk olyan nevelési-oktatási intézmény, ahol jól felkészült gyógypedagógusok, szakemberek magas színvonalon kidolgozott szakmai protokollok szerint segítik a kiemelt figyelmet igénylő gyermekeket, tanulókat, ezen belül is a sajátos nevelési igényű tanulók esélyegyenlőségét, önmegvalósítását, egyéni, értékteremtő képességét.

A kialakított mintaértékű eljárásaink, jó gyakorlataink alapján az „egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény az integráció szolgálatában” referenciaterület minőségi szolgáltatásának kialakítását választottuk.

Tantestületünk e célt tűzte ki, melynek megvalósítását a TÁMOP-3.1.7-11/2 számú, „Referencia intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése” című pályázat támogatja.

2011-ben alapos előkészítő munka után előminősített referencia-intézménnyé váltunk, így elkezdődhetett a projektötletünk papírra vetése, majd augusztusban benyújtottuk a kész pályázatot. 2012 januárjában, a megyében elsőként kaptunk értesítést a pozitív elbírálásról, a négymillió forintos támogatásról.

Projektünk címe: Egységes gyógypedagógiai intézmény az együttnevelés és a mintaértékű eljárások adaptációjának szolgálatában.

A projektben vezetők, mentorpedagógusok, pedagógusok képzésével, szakértői, tanácsadói támogató szolgáltatások által, belső szakmai teamek működésével készült fel intézményünk a referencia-intézményi működéshez szükséges teljes körű feltételrendszer kialakítására.

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményként olyan, a közoktatás rendszerében működő többfunkciós gyógypedagógiai, illetve szak és szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény és tudásközponttá váltunk ahol az EGYMI standard alapelvek és szempontok érvényesülnek.

Az innováció során a szakembereink egymástól tanulva, együtt fejlődve dolgozták ki azokat a szakmai protokollokat, melyek a jövőben lehetővé teszik számunkra az egységes rendszer alapján működő szolgáltatásokat, ugyanakkor lehetőséget kínálnak az intézményünk sajátos, egyedi kínálatainak kialakítására.

A szakmai és szakmaközi együttműködések kidolgozásával erősíteni kívántuk a külső-belső kapcsolati formáinkat. A kialakult és jól működő pedagógiai gyakorlatunkat, szervezeti formáinkat, szolgáltatásainkat, munkakultúránkat kívántuk leszabályozott formában megismertetni a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelésében-oktatásában, fejlesztésében, terápiájában érintett közoktatási intézményekkel és szakmai szervezetekkel.

A szaktanácsadással, szakmai együttműködések formáinak kidolgozásával a befogadó intézmények pedagógiai és szakmai fejlődéséhez kívántunk hozzájárulni, átvitt értelemben pedig a nevelés-oktatás színvonalának növekedéséhez.

Ezen uniós támogatás révén megvalósuló fejlesztések hatásaként várható, hogy minőségi EGYMI szolgáltatókká válhassunk.

A főiskolai hallgatók gyakorlatához kidolgozott protokollal a gyógypedagógiai főiskolai hallgatók számára lehetőséget adunk arra, hogy jelenlegi felkészültségük szintjén részt vehessenek a gyógypedagógiai tevékenységeinkben. A hatékony együttműködés eredményeként a szakember utánpótlás mellett, a felsőoktatási intézmények partnerintézményévé, és egyben szakmai gyakorlóhellyé is válhatunk.

A jó gyakorlataink azok az intézményi szakmai innovációk, amelyek a köznevelés-fejlesztés irányainak megfelelnek és az intézmény alkalmasnak tart más intézményekkel történő megosztásra.

A protokollok belső szabályzatának elkészítésével kidolgoztuk a programok működésének rendjét, tevékenységelemeit, forgatókönyvét.

A minőségi szolgáltatásokhoz szükséges eszközök beszerzése megvalósult. 30 db írólapos tárgyalószék, egy projektor, két notebook, egy digitális fényképezőgép, irodaszerek kerültek beszerzésre.

Hangsúlyt fektettünk nyilvánosság biztosítására. Az iskola bejáratánál kihelyezésre került a „C” típusú tájékoztató tábla, készül a „D” típusú emlékeztető tábla.

A tervezett tevékenységek, eszközbeszerzések segítségével készültünk fel a referencia-intézményi minőségi szolgáltatás nyújtására az eddigi és leendő partnereink részére.