AZ OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE

 

Az Oktatási Hivatal 2019-ben ismét meghirdette az „OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE” cím elnyerésére pályázatát, melyre sikeresen pályáztunk.

A pályázat célja:

Az Oktatási Hivatal Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központja (a továbbiakban: POK) illetékességi területén működő köznevelési intézmények pedagógiai eredményességének növelése olyan intézmények bevonásával, akik készek megosztani a már működő jó gyakorlataikat, helyet és lehetőséget biztosítanak műhelymunkák, bemutató órák, tanulmányi és tehetséggondozó versenyek, pedagógus továbbképzések számára, bázisintézményi tevékenységükkel katalizálják a pedagógiai szakmai közélet fejlődését, valamint elősegítik a POK által biztosított pedagógiai-szakmai szolgáltatásokhoz való méltányos hozzáférést.

2020 tavaszán nagy örömmel értesültünk a jó hírről, hogy másodszor is elnyertük e megtisztelő címet, melyet három éven keresztül használhatunk!


Bázisintézményi céljaink

  • Ismerje meg minden érdeklődő szakember, szülő az intézményünkben folyó gyógypedagógiai nevelő-oktató munkát, speciális módszereinket, tanulásszervezési eljárásainkat
  • Tudjuk az együttnevelés megvalósítását hatékonyan segíteni
  • A sajátos nevelési igényű, tanulásban, értelmileg akadályozott, autizmussal élő tanulók elfogadásának segítése
  • A többségi pedagógusok szakmai munkájának támogatása, műhelymunka keretében esetmegbeszélésekkel, módszertani és taneszköz ajánlásokkal, work shopokkal, előadásokkal


Megosztani kívánt jógyakorlatunk:

 

  1. „Együtt az EGYMI-ben” jó gyakorlat

  • Nyílt tanítási hetek szervezése intézményi szinten

Cél: A nyílt tanítási hetek alkalmával az érdeklődők nyerjenek betekintést, hogyan történik gyógypedagógiai intézményünkben a többszintű differenciálás a Pedagógiai Oktatási Központ által megadott témakörhöz igazodva.

o   Ismerjék meg az érdeklődők hogyan folyik a tevékenységközpontú, több érzékszerv együttes bevonásával a sajátos nevelési igényű gyermekek tanórai és pedagógiai célú rehabilitációs fejlesztése.

o   Tapasztalják meg az érdeklődők az autizmussal élő gyermekek/tanulók specifikus fejlesztő módszereit.

  • Szakmai műhelymunka szervezése

A többségi pedagógusok, együttnevelő pedagógusok szakmai munkájának támogatása, műhelymunka keretében esetmegbeszélésekkel, módszertani és taneszköz ajánlásokkal.

  • Speciális eszközkölcsönző működtetése

Kikölcsönözhető speciális eszközeink a látás-, hallás-, értelmi-, beszéd-, mozgásfogyatékosság, autizmus spektrumzavar, súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók számára nyújtanak segítséget.

A felajánlás gyakorisága: a tanév soránfolyamatos a speciális fejlesztőeszközökkölcsönzésének lehetősége, a műhelymunkák, nyílt tanítási órák a Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ által meghirdetettidőpontokban történnek.

Humán-erőforrás: speciális végzettségű gyógypedagógusok, konduktorok, szomatopedagógusok, gyógytestnevelők

Célcsoport: együttnevelő pedagógusok, tanítók, óvodapedagógusok, szülők

 

  1.  MÁS-NAP rendezvény

Célja: A fogyatékos gyermekek, tanulók, felnőttek társadalmi elfogadásának, beilleszkedésének segítése, a másság értékeinek bemutatása, szemléletformálás.

Célcsoport: a szegregált keretek között és az együttnevelésben tanuló SNI gyermekek/tanulók, gyógypedagógusok, együttnevelő pedagógusok, szülők.

Cél: Érzékenyítés, szemléletformálás. Az SNI gyermekek, tanulók fiatalok elfogadásának, esélyegyenlőségének segítése.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a meghirdetett programjainkra!

 

Kapcsolattartó:          

    Tatár Jánosné intézményvezető
    Cím: 5310, Kisújszállás, Bajcsy-Zs. u. 37.
    E-mail: kadas.altiskola@gmail.com
    Tel.: +36 (59) 520-614